Darbs ir vajadzīgs ik vienam un darbu atrast mūsdienās ir ļoti vienkārši, jo vakanču piedāvājums ir proporcionāls pieprasījumam. Lai nodrošinātu savas vajadzības un ikdienas gaitu netraucētu ritumu, ir nepieciešami ienākumi. Prasmīgi sastādīts CV ir pirmais solis uz laba darba atrašanu(vairāk informācijas šeit – https://www.cvmarket.lv/logistika-noliktavas-transports-darba-piedavajumi-21). Maldīgi domāt, ka CV neviens nelasa un tur iekļauto informāciju neņem vērā, tādēļ var sarakstīt jebko. Darba piedāvājumus var meklēt gan pie pašiem darba devējiem, gan internetā, piemēram, populāri ir kļuvis darbiniekus meklēt ar sociālo tīklu palīdzību. Nereti kopā ar CV, darba devēji mēdz lūgt iesūtīt arī motivācijas vēstuli. Darba devējam šādi ir ērti un ātri iespējams pārliecināties par kandidāta kvalifikāciju un atbilstību vakancei. Atklātība un godīgums ir labs veids kā iegūt topošā darba devēja labvēlību un parādītu sevi labā gaismā.

KĀDA INFORMĀCIJA PAR SEVI IR JĀNORĀDA DARBA DEVĒJAM?

Ir nozares, kurās motivācijas vēstuļu jēga netiek līdz galam izprasta un līdzīgi ir arī ar CV. Darba devējam ir viegli pārliecināties par darba meklētāja godaprātu un prasmēm, ja visi dokumenti iesniegti korekti. Ja nepieciešams, CV un motivācijas vēstuļu paraugus ir iespējams atrast pat dažādās valodās. Ja tiek izpildīti visi noteikumi, kas minēti darba sludinājumā, tiek palielinātas iespējas tikt uzaicinātam uz pārrunu otro kārtu un sākt darba attiecības.

VAI IESPĒJAMS PIEPELNĪTIES STRĀDĀJOT ĀRZEMĒS TIKAI VIENU SEZONU?

Darbs ārzemēs nav kļuvis mazāk populārs. Daudziem joprojām ir vēlme mēģināt laimi atrast ārzemēs gan sezonas darbos, gan patstāvīgi, lai pelnītu vai iekrātu. Dzīvojot informācijas laikmetā, nav problēmu ar atsauksmju vai informācijas atrašanu par konkrētu darba devēju vai darbā iekārtošanas aģentūru ārzemēs. Lai izsvērtu visus par un pret sadarbībai, atsauksmes par aģentūru un piedāvātajām vakancēm ir obligāti jāpārbauda. Lielāk daļu formalitāšu, kas saistīta ar dokumentiem, vislabāk ir kārtot aģentūrām, jo katras valsts nodarbinātības noteikumi un likumi ir atšķirīgi. Darbs ārzemēs palīdz iegūt pieredzi un nodibināt jaunus kontaktus.