Acu ārsts jeb okulists būtu jāizvēlas diezgan atbildīgi. Mēs visi uzticam šim ārstam svarīgu lietu – redzi. Tieši pārbaudīts profesionālis spēj saglabāt mūsu dzīves kvalitāti uz ilgiem gadiem. Latvijas teritorijā protams ir daudz profesionālu acu ārstu, bet kā var viņus sameklēt? Mūsdienās daudzi cilvēki iesāk to meklējumus internetā, jo šeit jau ir kā rekomendācijas tieši par ārstu, kā arī ir iespēja sameklēt profesionāli netālu no savas dzīvesvietas. Taču sākumā vajadzīgs saprast, kāda ir kvalifikācija, jo acu ārsts jau ir vispārīgs termins. Šeit jau ir trīs profesijas – oftalmologs, kā arī optometrists un, protams, optiķis. Ar ko tie atšķiras savā starpā, centīsimies tikt skaidrībā tālāk rakstā. Var uzzināt vairāk uzņēmuma mājas lapā, kā arī zemāk rakstā!

Kas ir tas, kas jau var pārbaudīt acis?

Tad kādi tieši eksistē acu speciālisti? Agrāk bija viens ārsts okulists, pie kura un gājām pārbaudīt redzi, šodien acu speciālisti pilda noteiktas darbības, saskaņā ar savu profesiju. Piemēram, optometrists – tas ir ārsts, kas strādā ar acu slimībām, savukārt, kam būs ārstniecības personas sertifikāts, kas ir jāatjauno ikreiz pēc 5 gadiem. Šis speciālists izmeklē pamata slimības, laikā kad būs veikta redzes pārbaude, strādājot gan ar pašu redzi kā objektu, kā arī jau ar pašu acs orgānu. Optometrists jau var izrakstīt arī koriģējošās brilles un kontaktlēcas. Turpretim, kad tiks identificētas problēmas, ārsts klientu nosūta jau uz pašu ārstēšanu. Šādu procesu īsteno oftalmologs acu ārsts. Oftalmologs – ārsts, kura jau uzdevumos ietilpst redzes pārbaude, ārstēšana, diagnostika, medikamentu nozīmēšana, gan arī jau ir tādi oftalmologi – acu ārsti, kas veic operācijas uz acīm. Kā arī šāda veida speciālisti palīdzēs izvēlēties brilles vai arī lēcas acīm. Un visbeidzot optiķis, kurš nav mediķis. Šis speciālists darbojas jau ar pašu izrakstīto recepti, ko saņēmāt no oftalmologa ārsta vai optometrista. Optiķis var izveidot brilles atbilstoši receptei, salabot rāmjus, protams, arī izvēlēties tām materiālus. Pastāv arī sasaistīta profesija: optometrists, kas ir arī optiķis. Šis ārsts var pārbaudīt redzi un vēl izveidot attiecīgās brilles.

Ko pasākt, kad vajag atrast redzes ārstu Rīgā vai, piemēram, citviet mūsu valstī?

Pirms tam, kā meklēt redzes ārstu, sākumā ir jāizprot – kas tad tieši Jums ir vajadzīgs – oftalmologs vai arī optometrists. Kā tas tika augstāk minēts, šī speciālista uzdevums tad ir redzes pārbaude, savukārt oftalmologa – ārstēšana. Ņemot vērā to, ka šie ārsti ir ārstnieciskās personas, viņiem jāuzrādās ārstu reģistrā. Protams ir ērti, kad iespējams digitāli pieteikties, ja vajadzīga acu pārbaude, nevis ilgi gaidīt, mēģinot sazināties telefoniski. Uzreiz apskatiet rekomendācijas, ja šādas ir tieši par izvēlēto speciālistu. Šodien optometrists jau ir pat pieejams optikas veikalos, kuros iespējams pie reizes uzreiz izvēlēties arī brilles.